• Sociálne siete

Vesmír očami detí

Date: 8. júna 2023Author: Categories: Aktuality

Vesmír očami detí je názov výstavy, ktorú verejnosti sprístupnili v Gemersko-malohontskom múzeu

v Rimavskej Sobote do 31.5.2023. Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru. Pripravila ju KHaP M. Hella, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Odborná porota vyhodnotila najlepšie práce.

1. miesto vo svojej kategórii vyhrala naša žiačka Sofia Eva Oštromová z triedy 4 – stonožky a Jakub Petrovič z triedy 3 – lienky postúpil do ďalšieho kola. Všetci z našej škôlky sme na nich právom hrdí.