Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školské stravovacie zariadenie

VZN mesta Rimavská Sobota č. 147/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota.

Zmena bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 124/2019 zo dňa 4.7.2019 a nadobudla účinnosť 1.9.2019

Náklady na nákup potravín v 2. finančnom pásme

Hodnota stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,45,-€ / desiata 0,36,-€, obed 0,85,-€, olovrant 0,24,-€ /3 ,-€ režijné náklady – PAUŠÁLNE 

Dieťa v hmotnej núdzi: 0,25,-€ / deň + 3,-€ režijné náklady – PAUŠÁLNE

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 13,45 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zákonný zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní prihlášku na stravovanie.

tel. číslo 0911 363 206

Platba za stravné sa uhrádza vopred a to do 25-eho v mesiaci

 

Číslo účtu: IBAN SK93 0200 0000 0000 0043 7392   SUBASKBX

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – usmernenie.

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka účinného od 1.1.2019 vás informujeme: dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne v MŠ odobralo stravu.

Zákonný zástupca je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy!

Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského stravovania nemôže uplatniť. v tom prípade zákonný zástupca hradí celkovú sumu za stravu na deň čo je 1,45 €!

 

Od 1.9.2019 platí nové VZN!

VZN č.147/2019 

  

VZN č. 108/2018

Rozhodnutie o prijatí stravníkov na stravu na školský rok 2018/201

Rozhodnutie 2019-2020

Zmluvy

 

 

Čestné prehlásenie 2019-2020

Čestné prehlásenie šk. ovocie 2019-2020

Diétne stravovanie

 

Jedálny lístok

 

Október

JEDÁLNY LÍSTOK 40. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 41. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 42. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 43. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 44. TÝŽ.

November

JEDÁLNY LÍSTOK 45. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 46. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 47. TÝŽ.

 

 

Niečo na ochutnanie z 39. týždňa:

Polievka krúpová s údeným mäsom, strapačky s kyslou kapustou

Polievka z tekvice hokkaidó, bravčové stehno na šampiňónoch, tarhoňa, šalát paradajkový s pórom

Polievka kuracia s brdárikmi, kuracie prsia s jogurte, zemiaky varené s maslom, šalát z hl. kapusty s mrkvou

Polievka šošovicová so zemiakmi, šúľance s makom

Polievka mrvenicová s hubami, syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou, opekané zemiaky

Polievka zeleninová s pečeňovými haluškami, ryba pečená na masle, zemiaková kaša, zel. obloha

Polievka kalerábová s cestovinou, kuracie stehná pečené s plnkou, dusená ryža, slivkový kompót

 

 

 

 

 

Svetový deň zdravej výživy október 2019

 

Ovocná desiata

 

 

Zdravá desiata

Čerstvá ovocná šťava

Malé občerstvenie pre budúcich škôlkarov

Svetový deň mlieka 2019 – malé občerstvenie pre naše deti