apríl2019

Včielkin slávik

Date: apríl 30, 2019 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Včielkin slávik je súťaž talentov v speve ľudových a detských piesní detí materských škôl v Rimavskej Sobote. Najprv si každá škôlka v školských kolách vyberie tých najlepších speváčikov a potom sa vybratí slávičkovia prezentujú na obvodnom kole. Tohtoročným organizátorom a hostiteľom bola naša materská škola.  Nás reprezentovali Andrejko Hrnčiar za staršiu vekovú kategóriu a za…

Viac...

Deň Zeme u nás

Date: apríl 24, 2019 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Zem mala sviatok. Oslávili sme ho aktivitami a tak sme deti zábavnou formou oboznámili s potrebou ochrany životného prostredia. Veselé dopoludnie malo deti nielen zabaviť, ale aj vzdelávať v tejto oblasti, aby sa ochrana životného prostredia stala súčasťou ich života.

Viac...

Prednes poézie a prózy

Date: apríl 2, 2019 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Dňa 20.3.2019 sa v priestoroch slniečkovej triedy uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Privítala nás pani Jar, ktorá deti zaujala a  motivovala  k vystúpeniu pred rovesníkmi. Šikovných recitátorov bolo dosť a traja z nich nás 27.3.2019 reprezentovali na mestskom kole, ktoré sa konalo v MŠ Rybárskej v Rimavskej Sobote.  

Viac...