• Sociálne siete

Podmienky prijatia

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete prevziať u riaditeľky, alebo zástupkyni materskej školy v priebehu mesiaca marec a apríl. Môžete si ho stiahnuť aj na domovskej stránke našej internetovej stránky. Miesto a termín podania žiadosti pre nasledujúci  školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ, internetovej stránke a iných dostupných miestach v meste Rim. Sobota. Spravidla je to v čase od 30.apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Deň otvorených dverí bude v mesiaci máj.  Termín tiež upresníme. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2021 (1)

Kritéria prijatia detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
Deti sa do materskej školy prijímajú počas roka priebežne, podľa voľnej kapacity alebo na začiatku školského roka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa, predloží rodič riaditeľovi najneskôr do 15 apríla.

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku.

V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľ vydá rozhodnutie spravidla do.

 

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Čo potrebuje dieťa  do MŠ ?

 

  • Prezuvky (papuče),  náhradné oblečenie;
  • Úbor na cvičenie (tričko, krátke nohavice, ponožky);
  • Hygienické potreby: 4ks toaletného papiera, 10ks(balíčkov) hygienických vreckoviek, 1ks tekuté mydlo, 1balík vlhčených utierok.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Send Comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.