Na stiahnutie

  • Sociálne siete

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program v Tykadielku:  skolsky–vzdelavaci-program-2016

školský poriadok 2018- 2019

Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:  2018

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním:

Tlačivo na 2% dane: Dok1

Zásady ochrany osobných údajov: informačná povinnosť čl.13 GDPR