Na stiahnutie

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program v Tykadielku:  skolsky–vzdelavaci-program-2016

školský poriadok 2018- 2019

Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:  2018

Zásady ochrany osobných údajov: informačná povinnosť čl.13 školy

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním:  Rozhodnutie MŠ Rožňavska

Tlačivo na 2% dane: Dok1