• Sociálne siete

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program v Tykadielku:  skolsky–vzdelavaci-program-2016

Školský poriadok 2021 22

Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti: správa 2021

JEDALNY-LISTOK-9.-

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním:

Tlačivo na 2% dane: Dok1

Zásady ochrany osobných údajov: informačná povinnosť čl.13 GDPR