Naša MŠ

Naša MŠ

Školský vzdelávací program Tykadielko:  svp internet.strána 

Učebné osnovy: ucebne-osnovy

Školský poriadok školy: skolsky-poriadok-2016-2017

Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:  2016

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním Rozhodnutie MŠ Rožňavska