• Sociálne siete

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program v Tykadielku:  

Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním:

Tlačivo na 2% dane: Vyhlásenie 2023

Zásady ochrany osobných údajov: