• Sociálne siete

O nás

Charakteristika Materskej školy:

Nachádza sa na ulici Rožňavskej v Rimavskej Sobote, v tesnej blízkosti ZŠ P. K. Hostinského, kde naše deti aj nastupujú povinnú školskú dochádzku, už v predškolskom veku sa zoznamujú s priestormi a kolektívom ZŠ. Je súčasťou sídliska, ktorého obyvateľstvo využíva služby od 1. 12. 1969 – sme 1. materská škola pavilónového typu. Ďalšími lokalitami, z ktorých deti navštevujú MŠ sú Ul. Agátová, Bottova, Cestárska, Cintorínska, Čerešňová, Družstevná, Gaštanová, Jabloňová, Javorová, Kúpeľná, Liesková, Malinová, Mládeže, Nová, Potravinárska, Rožňavská, Ružová, Šibeničný vrch, Školská, Tržná, Veterná, Železničiarska, Bakta, Vinice, Sabová. Mnoho detí chodí do MŠ aj z okolitých obcí, pretože budova školy je umiestnená najbližšie k vlakovej a autobusovej stanici. Veľkou výhodou je aj to, že MŠ je vzdialenejšia od rušných dopravných komunikácii. Budova je typizovaná, nachádza sa v nej 5 tried: Včielky, Motýliky, Lienky, Stonožky, Slniečka. Interiér školy je vybavený množstvom pomôcok a hračiek.
Pracuje tu 11 pedagogických a 10 prevádzkových pracovníkov. Prevádzka MŠ je od 06,45 hod. do 16,30 hod.
Pobyt detí vonku sa uskutočňuje v relatívne čistom prostredí. Okolie a školský dvor je obrastený zeleňou, stromami, kríkmi, kvetinové záhony skrášľujú dvor, čo spĺňa zdravotné a estetické požiadavky. Priestranný dvor je rozdelený tak, že každá trieda má svoj dvor, čo umožňuje lepšiu orientáciu detí. V zadnej časti sa nachádza dopravné ihrisko a kopec na zimné športy.
Spoločne vytvárame také podmienky v MŠ, aby pobyt v nej bol čo najpríjemnejší pre deti i nás. Tvorivá práca učiteliek je založená na neustálej spätnej väzbe, na tom ako ju deti vnímajú, ako sa mení dynamika citov a vzájomný vzťah k ľuďom.

TYKADIELKO…

Naša škôlka TYKADIELKO,

to je veru pekné dielko.

1. trieda – Včielky malé usilovné, pracujú vždy veru vzorne.

Úsmev majú na tvári a úspech sa dostaví.

2.trieda – Motýliky farebné, nelietajú bezcieľne.

Vedia oni čo sa musí, tak stvárajú veľké kusy.

3.trieda – Lienky naše bodkované, predškolákmi dnes sú práve.

Vedia už aj počítať, aj písmenká prečítať.

4.trieda – Stonožky , nestúpte im na nôžky.

Do školy sa chystajú, radi oni bádajú.

5.trieda – Slniečka bozkajú vás na viečka,

oči majte otvorené, sledujte ich , ste tu pre ne.

Otvoria vám srdiečka, veď sú predsa SLNIEČKA.

S láskou si tu nažívame a so smútkom nerátame ,

keď sa spustí dáždiček máme kopu pesničiek.