Školská jedáleň

Školská jedáleň

Stravovanie v našej škole

Stravovací režim:

Desiata:        9,00 hod.  –  9,20 hod.

Obed:          11,40 hod. – 12,20 hod.

Olovrant:    14,30 hod. –  15,00 hod.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa zo stravy oznámi rodič od 7,30 hod. do 14,00 hod. a to vždy 24hod. vopred. V prípade nevyhlásenia má nárok odobrať  obed.

Osobne u vedúcej školskej jedálne.

Telefonicky v čase od 7,30 hod. do 14,00 hod. na tel. čísle  0911 363 206  v predchádzajúci deň.

Spôsob úhrady stravného stravné sa uhrádza vždy mesačne vopred a to najneskôr do 25. v mesiaci. Úhrada za neodobratý, prípadne nevyzdvihnutý obed sa nevracia.

Stravná jednotka je 1,19 Eur, doplatok do stravnej jednotky pre hmotnú núdzu je 0,19 Eur.

Za kvalitu a predpísané množstvo, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá ŠJ.

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č.108/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zariadeniach pôsobnosti mesta. Od 1.5.2012 nadobúda účinnosť nové VZN, ktoré ustanovuje režijné náklady žiakov/stravníkov/ a to vo výške 0,10 Eur za 1 obed.

Rozhodnutie

BRKO – zmluva

Školské mlieko – zmluva

Školské ovocie – zmluva

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE

 

 

Jedálny lístok

September

JEDÁLNY LÍSTOK 36.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 37.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 38.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 39. TÝŽ.

Október

JEDÁLNY LÍSTOK 40.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 41.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 42.TÝŽ.

 

Niečo z našej ochutnávky – apríl ,, Zdravá výživa,,IMG_20170428_074507 (2)IMG_20170428_074455 (2)IMG_20170428_074434 (2)

Ochutnávka čerstvej šťavy (mrkva, pomaranč, jablko, citrón)IMG_20161025_084145 (2)IMG_20161025_090449 (2)IMG_20161025_090456 (2)

Malé pohostenie pre nových škôlkárovIMG_20170503_075657 (2)IMG_20170503_075712IMG_20170503_080430 (2)

Niečo zo spoločného jedálneho lístka:

Zapekané cestoviny s ratatouille, hlávkový šalát

Hovädzia roštenka s brusnicami, opekané zemiaky

IMG_20170515_110733IMG_20170517_111849 (2)

Svetový deň mlieka u nás na terase: jogurt s čerstvým ovocím, tvarohový miláčik, ovocné mliečko

IMG_20170516_100949 (2)IMG_20170516_101001 (2)IMG_20170516_101020 (2)IMG_20170516_101037 (2)IMG_20170516_101043 (2)