• Sociálne siete

Koncoročný výlet do Mojína

Date: 27. júna 2023Author: Categories: Aktuality

V utorok 20. júna sme sa odviezli dvomi autobusmi do Mojína , kde nás už očakávali s usmiatymi tvárami majitelia Sokoliarstva Kanát. Sokoliarstvo Kanát sa zaoberá chovom, výcvikom a predvádzaním dravých vtákov. Detičky , v sprievode učiteliek a ostatného nepedagogického personálu , sa oboznámili

s najstarším spôsobom lovu, ktorý vznikol v roku 2000 pr.n.l. , s kultúrou a sokoliarskou históriou, ale aj s ochranou dravých vtákov. Deň sa nám vydaril na výbornú, prialo nám aj počasie a všetci si z výletu odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov.