• Sociálne siete

Deň otvorených dverí dňa 9.mája 2023

Date: 19. mája 2023Author: Categories: Aktuality

V stonožkovej triede sme 9.mája 2023 privítali všetkých, ktorí by chceli navštevovať našu materskú školu Rožňavská. Novým detičkám , ktoré prišli v doprovode rodičov alebo starých rodičov sme pripravili program , aby vedeli a na vlastné oči videli , čo ich v škôlke čaká . Mnohé detičky sa do programu zapojili spontánne , zaspievali a zatancovali si s nami. V slniečkovej triede ich čakali tvorivé dielne s hudobno-pohybovými hrami. Včielková trieda ponúkla malé pohostenie, ktoré pripravili naši milí kuchári. Na záver sme sa všetci odmenili neutíchajúcim potleskom a úsmevom, ktorý nás hrial na srdciach ešte dlho po skončení programu.

Preto neváhajte a príďte … v septembri sú vám naše brány dokorán otvorené …