• Sociálne siete

Deň otvorených dverí

Date: 8. mája 2022Author: Categories: Aktuality

Deň otvorených dverí organizujeme každoročne preto, aby sa naši budúci škôlkari oboznámili s prostredím materskej školy v triedach a aj na našom dvore. Detičky a rodičov o našich aktivitách informovalo vedenie materskej školy a aj šikovní predškoláci z lienkovej triedy prostredníctvom prezentácie. Aby sa našim hosťom páčili, nielen že sa text zodpovedne naučili, ale obliekli sa do chrobáčikových kostýmov. A bolo tam aj slniečko.