Naša škola

Naša škola

OZNAM!

Od 1. 6.2020 sa obnovuje prevádzka MŠ Rožňavskej. ROZHODNUTIE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Od 13.03.2020 do odvolania sa v materskej škole
z preventívneho opatrenia proti šíreniu
KOVID 19 pozastavuje prevádzka. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—————————

Žiadosť do MŠ na školský rok 2020/2021

Prosíme o poukázanie 2% z dane. Tlačivo tu: 2% z dane 2019

Vyplnené tlačivo je potrebné odniesť na Daňový úrad! Ďakujeme:)

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 

POZOR!  Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.3.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením uvedeného vírusu.

 1. USMERNENIE

 2. usmernenie2_koronavirus

3. Príkaz primátora 2 2020

4. usmernenie3_koronavirus

5.Opatrenie pre ZŠ MŠ ZUŠ CVČ Relax

–-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Charakteristika Materskej školy:
Nachádza sa na ulici Rožňavskej v Rimavskej Sobote, v tesnej blízkosti ZŠ P. K. Hostinského, kde naše deti aj nastupujú povinnú školskú dochádzku, už v predškolskom veku sa zoznamujú s priestormi a kolektívom ZŠ. Je súčasťou sídliska, ktorého obyvateľstvo využíva služby od 1. 12. 1969 – sme 1. materská škola pavilónového typu. Ďalšími lokalitami, z ktorých detí navštevujú MŠ sú Ul. Družstevná, Školská, Nová, Tržná, Mládeže a iné. Mnoho detí chodí do MŠ aj z okolitých obcí, pretože budova školy je umiestnená najbližšie k vlakovej a autobusovej stanici. Veľkou výhodou je aj to, že MŠ je vzdialenejšia od rušných dopravných komunikácii. Budova je typizovaná, nachádza sa v nej 5 tried: Včielky, Motýliky, Lienky, Stonožky, Slniečka. Interiér školy je vybavený množstvom pomôcok a hračiek.
Pracuje tu 11 pedagogických a 10 prevádzkových pracovníkov. Prevádzka MŠ je od 6,45 do 16,30hod.
Pobyt detí vonku sa uskutočňuje v relatívne čistom prostredí. Okolie a školský dvor je obrastený zeleňou, stromami, kríkmi, kvetinové záhony skrášľujú dvor, čo spĺňa zdravotné a estetické požiadavky. Priestranný dvor je rozdelený tak, že každá trieda má svoj dvor, čo umožňuje lepšiu orientáciu detí. V zadnej časti sa nachádza dopravné ihrisko a kopec na zimné športy.
Spoločne vytvárame také podmienky v MŠ, aby pobyt v nej bol čo najpríjemnejší pre deti i nás. Tvorivá práca učiteliek je založená na neustálej spätnej väzbe, na tom ako ju deti vnímajú, ako sa mení dynamika citov a vzťah