Naša škola

Naša škola

OZNAM:

Dnes 19.7.2018 nás poctil svojou návštevou populárny český herec p. Martin Zounar. Každý rok v lete navštívi naše mesto a tento rok zavítal aj do našej MŠ.

 

Riaditeľstvo MŠ ROŽŇAVSKÁ oznamuje, že  od   24.5.2018 si rodičia ktorí podali žiadosť o prijatie svojho dieťaťa do MŠ pre školský rok 2018/2019, môžu prísť prevziať rozhodnutie o prijatí/ neprijatí.

Pán primátor ocenil študentov za celoročné výsledky na radnici Mesta RS. Z našej  školy ocenil Martina Molnára zo stonožkovej triedy. Martinko Gratulujeme!!  http://www.rimavskasobota.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=167839

OZNAM: Zmena tel. čísla – oznam

 Charakteristika Materskej školy:

Nachádza sa na ulici Rožňavskej v Rimavskej Sobote, v tesnej blízkosti ZŠ P. K. Hostinského, kde naše deti aj nastupujú povinnú školskú dochádzku, už v predškolskom veku sa zoznamujú s priestormi a kolektívom ZŠ. Je súčasťou sídliska, ktorého obyvateľstvo využíva služby od 1. 12. 1969 – sme 1. materská škola pavilónového typu. Ďalšími lokalitami, z ktorých detí navštevujú MŠ sú Ul. Družstevná, Školská, Nová, Tržná, Mládeže a iné. Mnoho detí chodí do MŠ aj z okolitých obcí, pretože budova školy je umiestnená najbližšie k vlakovej a autobusovej stanici. Veľkou výhodou je aj to, že MŠ je vzdialenejšia od rušných dopravných komunikácii.Budova je typizovaná, nachádza sa v nej 5 tried: Včielky, Motýliky, Lienky, Stonožky, Slniečka. Interiér školy je vybavený množstvom pomôcok a hračiek.

Pracuje tu 11 pedagogických a 10 prevádzkových pracovníkov. Prevádzka MŠ je od 6,45 do 16,30hod.

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje v relatívne čistom prostredí. Okolie a školský dvor je obrastený zeleňou, stromami, kríkmi, kvetinové záhony skrášľujú dvor, čo spĺňa zdravotné a estetické požiadavky. Priestranný dvor je rozdelený tak, že každá trieda má svoj dvor, čo umožňuje lepšiu orientáciu detí. V zadnej časti sa nachádza dopravné ihrisko a kopec na zimné športy.

Spoločne vytvárame také podmienky v MŠ, aby pobyt v nej bol čo najpríjemnejší pre deti i nás. Tvorivá práca učiteliek je založená na neustálej spätnej väzbe, na tom ako ju deti vnímajú, ako sa mení dynamika citov a vzťahov.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

skolsky-poriadok-2016-2017