marec2018

Prednes poézie a prózy Mestské kolo

Date: marec 23, 2018 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Dňa 22.3.2018 sa  v našej MŠ konalo Mestské kolo v prednese poézie a prózy. Privítali sme víťazov školských kôl z MŠ Daxnerova, MŠ Dobšinského, MŠ Hatvániho, MŠ Rybárska, MŠ Dúžavská cesta. Našu škôlku zastupovali 4 deti. Recitátorom sa darilo, dvaja  z nich uspeli. Martin Molnár zo Stonožkovej triedy skončil na druhom mieste v prednese poézie…

Viac...

Prednes poézie a prózy v MŠ

Date: marec 21, 2018 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Víťazi triednych kôl v prednese  poézie a prózy si zarecitovali pred všetkými deťmi  a odvážne  predviedli svoju šikovnosť i talent. Dopoludnie všetkým prítomným spríjemnilo divadielko TRI CITRÓNY, s ktorým sa predstavili deti zo stonožkovej triedy.

Viac...

Deň otvorených dverí v škole

Date: marec 16, 2018 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

ZŠ Hostinského nás pozvala na svoj Deň otvorených dverí. Videli sme ako sa prváci učia, ako čítajú, počítajú, recitujú, pracujú a mali sme možnosť zapojiť sa na chvíľočku do vyučovacieho procesu aj my. Veď čo nevidieť to našich predškolákov čaká. V škole bolo naozaj veselo a veľmi zaujímavo.

Viac...

Vesmír očami detí

Date: marec 14, 2018 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Pravidelne sa každoročne v januára zapájame do výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, ktorú vyhlasuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Vo všetkých triedach deti kreslili, maľovali, tvorili rôznymi výtvarnými technikami. Výtvarná práca Martinky Križovej zo stonožkovej triedy sa v  okresnom kole umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme a tešíme sa s Martinkou.

Viac...