Aktuality

Rozlúčka v detskej kaviarničke a v materskej škole

Date: jún 29, 2017 Author: msroznavska Categories: Aktuality 0

Našim predškolákom sa  konči dochádzka do materskej školy. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania si boli slávnostne prevziať v detskej kaviarničke. Pohostili sa palacinkou a keď si prebrali darček od materskej školy venovali sa hrám a zábave. Prajeme im všetkým, aby sa im v škole darilo a aby na našu škôlku s láskou spomínali.

SAM_0717  19575993_1581143538576163_516518624_n

Send Comment